Volk zonder eigen land

De film toont op een heel bijzondere en meeslepende manier het dagelijks leven op enkele Sinti (zigeuner)
kampen in Nederland, waarin de kleurrijke familie Schäfer min of meer centraal staat. In een parallelle vertelling passeert een grote groep mensen de revue.

De familie Schäfer is de rode draad en telkens als er een nieuw iemand zich aandient, bepaalt hij of zij het vervolg van het verhaal. Tegen de kleurrijke achtergrond van kampvuren, eten en muziek krijgt de kijker de kans om te ontdekken hoe de Sinti met hun ouderen en mensen met een handicap omgaan.

Religie speelt een belangrijke rol waarbij de Katholieke Kerk met zijn bedevaarten en de Pinkstergemeente met zijn massale samenzang en doopplechtigheden onlosmakelijke verbonden zijn met het Sinti zijn.

De tijden dat de meeste mensen niet konden lezen en schrijven zijn langzaam aan het veranderen. Toch zijn degenen die een voortgezette opleiding volgen dun gezaaid. Waarom naar school gaan als je toch geen werk vindt, want het wantrouwen en de discriminatie is nog steeds aanwezig. Sinti en Roma die een eigen zaak willen beginnen lopen tegen regels en bergen voorschriften aan. Toch vinden ook zij dat een Sinti achter een bureau kan zitten.

Met:
PAULUS SCHÁFER, ROSITA SCHÁFER, HANNES WEISS, HEIDY WEISS, LALLA WEISS, ANDREAS SCHÁFER, BLUMA SCHATTEVOET.

Scenario en camera Bob Entrop
Research Caroline Huber, Marijke van der Putten, Arda Nederveen, Lalla Weiss
Camera assistentie Arda Nederveen
Geluid Kees van Gool, Wouter Weber, Jeroen Goeijers, Mark Wilders
Montage Haukje Heuff, Bob Entrop
Muziek en mixage Jeroen Goeijers
Productie Nicole Neefs
Eindredactie RVU Monique Mourits
Regie Bob Entrop
Geproduceerd en uitgebracht door SOL FILMprodukties bv ©2007/2008

Deze film werd financieel mede mogelijk gemaakt door:
MONDRIAAN stichting, Stichting DOEN, VSBfonds, KPCgroep, RVVZ fonds, Ministerie van OCW, Ministerie van Justitie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, CoBOfonds en RVU.

90 minuten/Digi Beta, Beta SP Dolby SR/ DVD Dolby Digital 5.1, Nederlands gesproken.
Opgenomen in Nederland. Engels en Frans ondertiteling.
Première tijdens het Nederlandse Filmfestival Utrecht, in september 2007.