2005 Early Bird

Een documentaire van dertig minuten over alle commotie bij de invoering van tweetalig onderwijs (Nederlands-Engels) aan kleuters.

Hoofdvraag:

Is de invoering van engels als tweede taal bij vierjarigen (in Rotterdam Early Birds geheten) een vlucht vooruit, zoals de felle voorstanders beweren, of is het wegvluchten van het kostbaar Nederlands taalgoed, zoals de even zo felle tegenstanders beweren?